COOKIEBELEID - SIM
De website van Bureau SIM maakt gebruik van cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van onze website kunnen verbeteren.

0481 74 50 91

Begeleiding

Het is prettig wanneer u bij één organisatie met ál uw zorgvragen terecht kunt. Met vragen over bijvoorbeeld uw woonsituatie, sociale netwerk of op (para)medisch gebied.

Als enige zorgverlener begeleiden wij u bij al uw contacten met instanties. Bij de gemeente en CIZ bijvoorbeeld, of bij een bezoek aan een arts. We helpen u bij de inzet van zorg, hulpmiddelen en al het andere dat bijdraagt aan de kwaliteit van uw leven. U staat er nooit alleen voor met SIM.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Samen met u bespreken wij welke rol wij voor u als gesprekspartner vervullen. En welke ondersteuning u precies nodig heeft. Na afloop van het consult regelen wij eventuele vervolgafspraken voor u.
  • Wij begeleiden u bij ziekenhuiszorg (opname) en artsenbezoek.
  • Uw zorgbelangen en zorgvragen vertegenwoordigen en behartigen wij.
  • Wij zorgen voor overdracht van de juiste informatie om mogelijke veiligheids- of gezondheidsrisico’s te verlagen/te vermijden. Denk aan preventie, basiszorg, veiligheid thuis of in het ziekenhuis.
  • Wij helpen u bij het regelen van thuiszorg, wijkverpleging en andere zorgleveranciers zoals audicien, opticien, fysiotherapie, bewegingszorg etc.
  • Na elke begeleiding krijgt u van ons een verslag dat u met uw naasten kunt delen.
  • Passende zorgverzekering.

Ook ondersteunen wij met intensieve begeleiding.

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons zowel als particulier als op basis van een indicatie via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) terecht. Met onze expertise helpen wij u graag met passende individuele begeleiding.

Wilt u een afspraak maken?
Vul dan snel dit formulier in of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

NAAR BOVEN